Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

Majątek szkoły

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
ul. Hallera 29
89-400 Sępólno Krajeńskie

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
jest utrzymywany ze środków finansowych organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim


Szkoła jest jednostką samofinansującą, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim


Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania finansowe odpowiada Kierownik jednostki.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim


Szkoła posiada: środki trwałe, budynek, wyposażenie, księgozbiór

Zestawienie wartości majątku (stan na 31.12.2010r.)

1. Budynki o wartości – 643120,86
2. Maszyny i urządzenia – 80114,65
3. Środki transportu – 0
4. Pozostałe środki trwałe małej wartości – 571664,63
5. Księgozbiór – 9800,59
6. Wartości niematerialne i prawne – 0
Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 28.02.2011
Podpisał: Mirosława Niemyjska
Dokument z dnia: 27.02.2011
Dokument oglądany razy: 1 848